Invivo Psykologerne

Invivo er en psykologpraksis hvor der er højt til loftet og hvor vi kan grine sammen og sætte pris på hinanden, både personligt og fagligt. Dette synes vi er et godt udgangspunkt for at give vores klienter og samarbejdspartnere den bedste hjælp og støtte. 

Invivo er blevet skabt med en ambition om, at levere psykologisk indsigt og handling der er kompetent og virksomt og have friheden til at sætte de optimale rammer for det vi tilbyder. Vi prioriterer et balanceret arbejdsliv, hvor der er ro, tid og overskud nok til at kunne værdsætte samarbejdet med vores klienter og samarbejdspartnere. Vi holder utrolig meget af samarbejdet med vores klienter og vil gerne værne om det privilegium der ligger i den psykologiske fordybelse sammen med de mennesker der kommer til os. Vi nyder at gå på arbejder og det tror vi på smitter af på det vi leverer.


Selvom vi jo taler om ting der er svære, er samtalerne altid noget jeg glæder mig til og som jeg går fra gladere end da jeg kom
— klient, Invivo

I Invivo har vi mere end 15 års erfaring både som erhvervspsykologer og med samtaleterapi. Vi er autoriserede psykologer og prioriterer hele tiden at uddanne os og følge med i nye metoder og forskning. Vores psykologfaglighed skal kunne ses i alt det vi gør, og måden vi gør det på uanset om vi arbejder med almenpsykologiske lidelser, ledersparring, sygefravær, stress mv. Psykologien er det fælles faglige udgangspunkt uanset hvilken problematik vi arbejder med. 

Invivo er placeret i den mangfoldige ende af Strøget, midt imellem al menneskemylderet, shawarmabarerne og ravbutikkerne. Rådhuspladsens metrostation ligger 100 m væk fra vores lyse og fine lokaler med udsigt til Københavns tage og byens liv. 

 

Hvordan er det at gå til psykolog

Der er mange ideer om det at gå til psykolog eller få psykologhjælp, og mange af disse handler om at det er tungt arbejde som kræver noget ekstra af én. Sådan kan det godt være, men i Invivo vil vi også være et sted som tager hånd om noget der kan være svært på en let og mere livgivende måde. Vores mål er at give klienter, ledere og samarbejdspartnere lyst og mod til at gøre noget på nye måder, genvinde tro på egen mestring og etablere styrke til at give sig i kast med livet igen. Vi vil gerne afmontere det tunge og præsentere et nyt perspektiv. Dette er efter vores erfaringer noget af det mest fundamentale arbejde når man søger forandring i sit liv. 
In Vivo: i liv; i det levende

Vi er alle fælles om at kunne mærke livet på godt og ondt. Så længe vi lever vil vi i perioder af vores liv, opleve ubehag. Vi kan slet ikke undgå at blive konfronteret med svære følelser, negative tanker, en krop der larmer, og sanser der i perioder kan være overfølsomme. Nogle gange kan vi opføre os som om vi kan kontrollere ubehaget, men ofte ender disse kontrolstrategier med at vedligeholde ubehaget og fastholde os i det der er svært.

Invivo repræsenterer den menneskelige betingelse om, at livet ER svært til tider. For jer, for os, for alle. Der er ingen der er hævet over at have det svært. Og når vi først forstår, at vi er fælles om det, kan vi hente hjælp i forståelsen, sympatien, accepten og omsorgen for hinanden og os selv. I Invivo betyder det i praksis, at vi ser vores klienter og samarbejdspartnere som ligeværdige medmennesker, hvor vi er eksperter på vores faglighed og i er eksperter på jeres virkelighed. Det betyder også, at vi I Invivo tror på, at vi som mennesker kan arbejde os henimod at leve meningsfuldt på trods af, at det i peioder vil være svært. Vi hjælper mennesker der kommer til os, med at blive fri af den følelse der kan dukke op hos os mennesker om, at vi er forkerte eller føle os ensomme, når vi oplever at vores liv i en eller anden forstand ikke lykkes.

Jeg var bange for at en psykolog ville få mig til at føle mig syg eller svag, men jeg føler mig stærkere og mere i stand til at klare ting i mit liv efter jeg er begyndt at tale om det der er svært.
— klient, Invivo
INVIVO_PSYKOLOGERNE_LILLE_extra_extra_small_BLUE.png