Etik

Privatlivspolitik
I det følgende er beskrevet hvordan vi hos Invivo Psykologerne indsamler og bruger de personoplysninger der afgives før og under behandlingen hos os.

Hvilke oplysninger behandler vi hos Invivo:
I henhold til Psykologloven har man som psykolog pligt til at føre journal. Samtidig kan vi have brug for oplysninger til brug ved afregning. Vi behandler følgende personlige oplysninger med formålet at kunne yde psykologhjælp: Navn, kontaktoplysninger, evt. CPR-nummer, din journal. Vi har pligt til at oplysningerne behandles fortroligt og sikkert.

Hvor længe opbevares oplysningerne:
Journaler opbevares i 5 år efter behandlingens afslutning hvorefter de makuleres.

Videregivelse af personoplysninger:
Vi arbejder som psykologer under tavshedspligt, hvilket betyder, at personfølsomme oplysninger kun må videregives med klientens samtykke. I forbindelse med afregning er vi af og til nødt til at udveksle information fx med Sygeforsikringen ”danmark” eller et forsikringsselskab. I ganske særlige tilfælde hvis du selv eller andre er i alvorlig fare kan lovgivning kræve, at vi for at forebygge skade bryder tavshedspligten og videregiver personoplysninger uden samtykke.

Dine rettigheder ift oplysningerne:
EU´s Persondataforordning giver dig visse rettigheder i forhold til vores behandlingen af dine oplysninger. Først og fremmest har du ret til at vide hvilke oplysninger der er registreret om dig, og du kan til enhver tid bede om at få de indsamlede oplysninger. Er der noget i din journal du anser som en fejl, har du ret til at bede om at der laves en tilføjelse til journalen. Oplysninger der ikke er en del af journalen har du ret til at få rettet eller slettet. Du har, hvis det er teknisk muligt, ret til at få dine oplysninger overført til en anden dataansvarlig. Dit samtykke kan du til enhver tid trække tilbage med virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte din dataansvarlige psykolog.

Dine klagemuligheder:
Er der forhold i den dataansvarlige psykologs behandling af dine personoplysninger som du er utilfreds med vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan gøre hvad der er muligt for at ændre det du er utilfreds med. Klager over behandling af personoplysninger kan også indgives til Datatilsynet, hvilket du kan læse mere om på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte os eller læse mere på Datatilsynets hjemmeside

De dataansvarlige psykologers kontaktoplysninger:

Camilla Urhammer-Weltz camilla@invivo.dk, Mobil 26811812

Christina Støvring Johnsen christina@invivo.dk, Mobil 60624122

Om cookies på hjemmesiden:

Læs mere om cookies på hjemmesiden her