Individuelle samtaler

Vi oplever alle, at der undervejs i livet opstår problemer som vi kan have svært ved at håndtere alene. Nogle gange handler det om helt konkrete udfordringer, andre gange om nogle mere eksistentielle problematikker eller et ønske om at komme tættere på et mere meningsbaseret liv.

Uanset hvad der er baggrunden, kan det være gavnligt at få professionel hjælp når livet er svært. Mange beskriver at det kan være svært at sætte ord på hvad man ønsker hjælp til og man kan forud for et samtaleforløb være fanget i forskellige tanker og følelser som gør det svært at gennemskue hvorfor man mistrives. Mange beskriver også at de har forsøgt forskellige løsninger, men fortsat oplever at mistrives. Som psykologer er det vores opgave at hjælpe dig til både at få overblik over og blive klogere på den livssituation du står i, og forsøge at hjælpe dig til at bruge mere virksomme løsninger der kan bringe dig hen til et liv der for dig er meningsfuldt. I mødet med dig er det også vigtigt, at du føler en frihed til at være dig selv og ikke skal være ”den gode klient”. I Invivo er vi meget optaget af, at være en ligeværdig sparringspartner til dig, der med vores viden og erfaring kan hjælpe dig ud af din fastlåshed.

Jeg har fået hjælp til at få sorteret i nogle af de mange tanker og mønstre som blev ved med at skabe kaos i mit liv.
— klient, Invivo

I Invivo tager vi altid udgangspunkt i din konkrete livssituation samt dine ønsker til et samtaleforløb. Nogle har brug for en enkelt samtale eller et kortere rådgivende forløb, mens andre har brug for et lidt længere forløb. Dette vurderer vi undervejs i samarbejde med dig.

Vi arbejder med veldokumenterede metoder og stræber efter at integrere nyeste viden i vores daglige praksis.