Samarbejdsaftaler med arbejdspladser

Stress og sygefravær grundet mistrivsel er på rigtig mange arbejdspladser desværre et stadigt stigende problem. Der er mange velmenende forsøg på at hjælpe de medarbejdere der rammes af stress og mistrivsel, men alt for mange af de forsøg bliver i vores optik kun et halvt bud på en løsning.

Man kan godt fokusere på at gøre folk gode til at gå på arbejde, og det gør vi ligesom andre psykologer gør det. Men vi vil også mere end det. Vi går i dialog med arbejdspladserne, når vi gennem samtaler med medarbejdere fra arbejdspladsen får øje på tendenser eller mønstre man som arbejdsplads bør være bevidst om, hvis medarbejderne skal trives bedst muligt og gøre det på bæredygtig vis, dvs. blive ved med det. Dette gør vi naturligvis så fortrolighedshensyn til den enkelte medarbejder sikres.

Med en samarbejdsaftale hos Invivo får I som arbejdsplads mulighed for at henvise jeres medarbejdere til faste psykologer der kender jer og arbejdspladsen. Der afholdes halvårlige tilbagemeldingsmøder hvor vi på baggrund af kendskabet og samarbejdet med jer giver konkrete tilbagemeldinger om hvilke initiativer der er virksomme at arbejde videre med. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er gennemgående temaer der kunne være relevante for jer som arbejdsplads at blive klogere på, tilbyder vi workshops for både medarbejdere og ledelse.