Ledersparring

I Invivo er vi optaget af at skabe trivsel på arbejdspladsen og ved hvor væsentlig en rolle lederskabet har i den proces. Som leder får du hos Invivo et rum til at reflektere over egen praksis og arbejde med det du er nysgerrig på som leder. Ledersparring kan både være en enkelt samtale om en udfordring du står i her og nu, eller et lidt længere udviklingsforløb - det aftaler vi sammen ud fra dine behov. Vi har som psykologer i Invivo erfaring fra både klinisk arbejde og erhvervspsykologisk arbejde. Det betyder at du som leder vil kunne drage nytte af at vi hurtigt er istand til at forstå din arbejdsvirkelighed og bidrage med relevante input til din lederpraksis.