I Invivo møder du psykologer der har bred psykologisk erfaring og både har arbejdet som erhvervspsykologer og med samtaleterapi igennem mange år. Vi tilbyder individuelle samtaler, samtaler til unge, forældresamtaler, supervision samt ledersparring. Endelig tilbyder vi rådgivning og løsninger til arbejdspladser omhandlende det psykiske arbejdsmiljø.

Relationer i fokus

Uanset om du kommer i Invivo som ung, forælder, leder, medarbejder eller professionel, arbejder vi aktivt med at styrke dig i at håndtere den situation du står i. Det kræver som det første en god relation mellem psykologen og dig. Men også mere end det. I Invivo tror vi på, at relationer kan have et enormt potentiale i forhold til at forandre det der er svært til noget der kan håndteres. Samtidig er det også ofte relationer der på en eller anden måde kan stå i vejen for vores udvikling og trivsel. Derfor er vi i Invivo optaget af, hvordan vi sammen kan inddrage og arbejde med de relationer der er væsentlige i dit liv.

Som ung skal man måske gennem samtalerne med os styrkes i at bruge relationer til venner eller familie mere aktivt, når livet er svært. Og medarbejderen der kommer med stress skal ikke kun blive symptomfri men måske hjælpes i etableringen af en bedre dialog med lederen eller kolleger så arbejdssituationen fremadrettet forbedres. 


2019.03.29_27567.jpg

Camilla Urhammer-Weltz

Uddannet psykolog fra
Københavns Universitet og autoriseret
af Psykolognævnet.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, hvilket betyder, at jeg arbejder under Dansk Psykolog Forenings etikregler og psykologlovens regler om tavshedspligt.

Jeg har mere end 10 års erfaring indenfor det kliniske felt og har stor erfaring med behandlingen af stress, angst, depression og krise. Derudover har jeg specialiseret mig indenfor traumebehandling, herunder behandling af PTSD, senfølger af vold, overgreb og misbrug. Jeg har også beskæftiget mig bredt med afhængighed både hos unge og voksne.

I mange år har jeg arbejdet med unge som særlig målgruppe og har lavet forskningsprojekt omhandlende ADHD og misbrug af hash blandt unge. Jeg laver psykologiske undersøgelser af unge i forbindelse med udredning, bl.a. ADHD og autismespektrum forstyrrelser. Derudover taler jeg også med unge om eksistentielle problemer som særligt knytter sig til denne livsfase og underviser og superviserer professionelle der arbejder med unge.

Som led i mit erhvervspsykologiske arbejde har jeg beskæftiget mig med arbejdsmiljø og psykisk sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Jeg har været med til at udvikle og implementere rusmiddelpolitikker og undervist i det psykiske arbejdsmiljø. Jeg er uddannet i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Jeg har en 2 årig efteruddannelse indenfor Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som er en nyere retning indenfor kognitiv adfærdsterapi. Undersøgelser har vist, at ACT er en virksom behandling til en lang række af psykologiske problemstillinger. Jeg inddrager også andre metoder og modeller som er relevante i forhold til den aktuelle problemstilling. I mit arbejde gør jeg ofte brug af visuelle metoder for at understøtte ny indsigt og udvikling og for at gøre det arbejde vi laver sammen i terapirummet mere direkte anvendeligt i livet udenfor.


2019.03.29_27779.jpg

Christina Støvring Johnsen

Uddannet psykolog fra
Københavns Universitet og autoriseret
af Psykolognævnet.

Jeg har 15 års erfaring som psykolog, og taler med både unge og voksne om private- og arbejdsrelaterede problematikker.

Alle mennesker oplever i perioder af livet at kriser rammer. Nogle gange er det oplagt hvad krisen handler om, andre gange er det uklart, hvad der egentlig er grunden til at man har det skidt. Jeg kan hjælpe både når du ved hvad du har brug for at tale om, og også når du har brug for at finde ud af hvad årsagen er til at du ikke har det godt. Jeg er god til at få skilt tingene ad og finde frem til de skridt der skaber en ny og bedre livssituation. 

Jeg hjælper mange mennesker der er ramt af stress og mennesker og som udfordres på balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Andre kommer med angst eller depression og får hjælp til at komme igennem det.  

Jeg har en baggrund som erhvervspsykolog, dvs. jeg også ved meget om arbejdslivets udfordringer og  arbejder bl.a. med supervision og lederudvikling. 

Jeg har en del samtaler med unge, der mangler en sparringspartner til de udfordringer de står i. Det kan fx være ensomhed, stress, angst eller konflikter derhjemme. De unge jeg taler med giver udtryk for at det er trygt og rart og ikke mindst at samtalerne hjælper.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og arbejder derfor under Dansk Psykologforenings etikregler samt psykologlovens regler om tavshedspligt