Hurtig psykologhjælp til sygemeldte medarbejdere

Har du som leder en eller flere medarbejdere der er sygemeldt? Så ved du hvor svær en opgave det er som leder at give den støtte en sygemeldt medarbejder har brug for. Du ved det kræver ressourcer og måske også kompetencer som du måske ikke har, når du samtidig skal passe dine andre ledelsesopgaver.   

Medarbejdere der ikke trives og mangler overskud risikerer at forlade organisationen, og medarbejdere der er sygemeldte i for lang tid risikerer ikke at komme tilbage igen. Begge scenarier er dyre både menneskeligt og hvad bundlinjen angår. Derfor ved du som leder at det gælder om at gøre det rigtige hurtigt nok. Vi ved erfaringsmæssigt at jeres sundhedsforsikring ikke altid er tilstrækkelig til at du som leder er tryg ved at dine medarbejdere er i trygge hænder i en svær periode. 


Hvordan påvirker sygefravær arbejdspladsen

Sygefravær skyldes ofte flere ting og både arbejdsmæssige og privatlivsrelaterede forhold har noget at sige ift sygefravær. Det betyder at når en sygemeldt medarbejder skal hjælpes på rigtig og bæredygtig vis, kræver det at der både tages højde for medarbejderens arbejds- og livssituation samt de dynamikker der er i lige netop jeres organisation. 

Som leder ved du, at sygefravær hurtigt bliver et problem for hele den samlede afdeling, og altså ikke blot for den sygemeldte medarbejder og for dig som leder. Sygefravær smitter. En sygemeldt medarbejder fører alt for ofte til sygemeldte kolleger. ”Smitte-effekten” kan dels forklares med at de medarbejdere der fortsat går på arbejde typisk vil skulle løbe stærkere, dels med at der generelt kommer en større bevidsthed omkring de faktorer i jeres kultur der truer trivslen.   

Kort sagt er sygefravær et på én gang vigtigt og svært på problem at komme til livs for rigtig mange organisationer. Et problem hvor den gode løsning er en skræddersyet og tilpasset løsning fra nogen der både kan se jeres organisation indefra og udefra og give den hjælp, støtte og rådgivning lige netop din medarbejder, jeres afdeling og du som leder har brug for. 


Hjælp til håndtering og forebyggelse af sygefravær

Invivo Psykologerne kan hjælpe jer med er at få sygemeldte medarbejdere hurtigere og bedre tilbage på arbejde igen.

Vi møder dig og din organisation med respekt for, at I ved noget, vi ikke ved. I er eksperterne på jeres organisation og den arbejdshverdag I har. Det er vores udgangspunkt når I inviterer os ind hos jer. Den hjælp og de løsninger vi kommer med opstår i samarbejdet med jer, for det ved vi er nødvendigt, hvis det vi gør skal virke og være bæredygtigt i jeres organisation. 

Vi får medarbejdere hurtigere og bedre tilbage på arbejde igen, fordi vi arbejder sammen med jer som organisation og er gode til både at forstå medarbejderen, dig som leder og organisationen. 

Hos Invivo Psykologerne har vi lang erfaring med samtaleforløb for sygemeldte medarbejdere og vi er gode til at gøre det til et rart og konstruktivt forløb for den enkelte medarbejder. Vi har en baggrund som erhvervspsykologer og er derfor hurtige til at forstå hvordan jeres organisation fungerer. For dig som leder betyder det, at vi i forløb omkring sygemeldte medarbejdere vil kunne lette dig i arbejdet frem mod at få medarbejderen godt tilbage igen. Vores måde at arbejde på betyder også at vi er gode til at hjælpe med til at tilbagefald undgås. 

Vi skræddersyr vores forløb så de er tilpasset både medarbejderen og det der er vigtigt i jeres organisation, og med stor respekt for at du er leder. Vi vil hjælpe alt det vi kan, men vi anerkender selvfølgelig at det er dig der er leder og dig der har den vigtigste rolle at spille i forhold til at medarbejdere trives.

Vi vil egentlig helst tale med dig og dine medarbejdere inden nogen bliver sygemeldt. Får vi lov at komme på banen i forhold til medarbejdere der har svært ved at få arbejdslivet til at hænge sammen, kan vi nemlig forebygge sammen. Den rigtige forebyggelse på det rigtige tidspunkt er med til at fastholde jeres medarbejdere i arbejde og på længere sigt måske endda i jobbet. Så har du medarbejder der hænger lidt i bremsen, så tøv ikke med at tage kontakt til os, så vi kan hjælpe medarbejderen på kompetent vis med at få overskuddet tilbage. 

I mange af de organisationer vi arbejder med er vi blevet fast huspsykolog – og det holder vi rigtig meget af at være. Vi vil meget gerne også være jeres huspsykolog - jeres sparringspartner og livline når der er noget omkring trivsel i jeres organisation, stort som småt, som I gerne vil have hjælp til. Hos os er I garanteret at I altid får fat på de samme psykologer. Psykologer som møder jer med kendskab til jeres hverdag og ikke mindst altid med samme høje faglighed og kvalitet i det vi leverer til jer.   


Det tilbyder vi:

· Samtaler til medarbejdere
· Udarbejdelse af tilbagevendelsesplaner
· Ledercoaching
· Coaching til HR og direktion
· Fælles udviklingsforløb for direktion og HR
· Statusmøder om trivslen i organisationen
· Trepartssamtaler
· Workshops
· Sparring til AMR og TR

5 gode råd til at få en medarbejder godt tilbage efter en sygemelding

1. Lad medarbejderen vende tilbage på arbejde inden for længe

2. Udarbejd en tilbagevendingsplan der er gradvis og fleksibel

3. Hold dialogen med medarbejderen i gang under sygemeldingen og hav jævnlige snakke i tilbagevendingsforløbet

4. Lær noget som organisation – se på om noget skal ændres for at skabe bedre trivsel hos den sygemeldte og generelt

5. Snak åbent – efter aftale med den sygemeldte medarbejder – om hvordan I hjælper medarbejderen og hinanden

- Og husk at du skal leder ikke skal kunne det hele selv og gerne må søge eksperthjælp