Samtaler til forældre

Alle vil det bedste for deres børn. Vi har i hvert fald endnu ikke mødt de forældre hvor det forholder sig anderledes. Samtidig med at forældreskabet er den opgave hvor det for de fleste betyder uendelig meget at klare det godt, er det måske også den sværeste opgave af alle. Ingen forældre undgår perioder eller situationer hvor de bliver magtesløse og har svært ved at finde frem til den bedste måde at støtte deres børn på.   

Vi kan i Invivo kort sagt være to ting for forældre – vi kan være det sted man går hen med alle ens tanker og følelser om forældreskabet og vi kan hjælpe videre til at kunne håndtere udfordringerne på en ny og bedre måde. Det første er vigtigt fordi forældreskabet indebærer at man som forælder først og fremmest skal kunne sætte barnets og familiens behov over ens egne, og derfor oplever mange forældre at der kan mangle et rum med plads til egne tanker, følelser, bekymringer og behov. Det rum tilbyder vi. Et rum der samtidig er trygt, hvor ingen tager parti og hvor ingen dømmer. Derudover ved vi meget om børn, unge og de dynamikker der er i familier og kan derfor vejlede og rådgive så relationen til barnet, uanset alder, styrkes og familielivet bliver mere harmonisk. 

Jeg føler mig bedre rustet til at hjælpe min datter i de udfordringer hun nogen gange møder
— klient, Invivo

Trods det at alle forældre jo netop vil deres barn det bedste, er det langt fra altid den bedste måde forældre forsøger at støtte deres barn på. Ofte oplever vi at man i familier misforstår hinanden, kommer i konflikt og er imod hinanden. Vi er gode til at bringe barnets eller den unges perspektiv ind i samtalen og derigennem hjælpe forældre til at gøre det deres barn uanset alder er bedst hjulpet af, og det der gør at man i familien samarbejder frem for at strides.   

Det kan være vi allerede har samtaler med din teenager og du ønsker at blive klogere på hvordan du forstår, støtter og er der på en god måde. Det kan også være du eller I kommer pga. en skilsmisse, hvor I er optagede af at gøre tingene på en måde så alle i familien kommer godt videre. Uanset hvilken situation der er tale om, vil vi meget gerne hjælpe med at du som forælder føler at du gør det godt nok. Fejlfrie er der ingen forælder der er, men god nok kan bestemt også gøre det. 

Det er vores erfaring at 3-5 samtaler bestemt gør en forskel.