Coaching til unge

At være ung er en helt særlig periode i livet med udfordringer og muligheder der specifikt knytter sig til denne livsfase. I Invivo oplever vi ofte, at man som et ungt menneske i dag kæmper med problemer knyttet til bl.a. præstationspres, identitet, tvivl, ensomhed, utryghed, selvværd, stress og angst. Det kan bl.a. komme til udtryk i, at man har sværere ved at fungere på sin uddannelse, med sine venner eller i familien og at negative tanker, selvbebrejdelser og ulyst fylder meget. Problemer man kan føle sig meget alene i. For nogle unge kan det være svært at tale med forældre eller venner hvis man oplever at mistrives eller have det svært og derfor kan det være vigtigt at få professionel hjælp.

I Invivo har vi mangeårig erfaring i at tale med unge der kæmper med både store og små problemer. Nogle gange kan der være tale om konkrete problemer, andre gange kan livet opleves svært uden nogen åbenlys årsag. Uanset baggrunden er det vores erfaring, at man som et ungt menneske i dag oplever et stort pres fra mange kanter, ikke mindst sig selv. I Invivo har vi erfaret, at mange unge kan være så pressede, at de også får fysiske symptomer som hovedpine, smerter mv. og mange får også svært ved at sove. Rådene til de unge fra omverdenen er ofte, at man bare skal tage det roligt og gøre det så godt man kan. Men det kan være svært når kroppen og hovedet kører derudaf og man selv sætter barren meget højt for det man tænker man skal kunne.

Ungdomslivet bør være en periode med frihed og muligheder, men for mange bliver det en tid hvor det er rigtig svært.

Vi arbejder med afsæt i velafprøvede og evidensbaserede metoder og aftaler med dig hvordan samtaleforløbet skal tilrettelægges og om du evt. ønsker forældre eller andet netværk som kan støtte dig undervejs og bagefter forløbet, inddraget. Det mest afgørende for os er at du kan bruge os som fortrolig sparringspartner der kan hjælpe dig ud af din fastlåshed.