Supervision

Vi har i Invivo lang erfaring med at supervisere og vi ser gang på gang hvordan supervision styrker fagligheden, forbedrer samarbejdet og skaber bedre trivsel. Vores særlige profil med erfaring både som erhvervspsykologer og som kliniske psykologer gør at vi som supervisorer bidrager både med stor indsigt i hvordan livet på en arbejdsplads er og samtidig er trænede i at skabe en udviklende samtale.

Vi tilbyder supervision til psykologer og til andre faggrupper – det kan fx være pædagoger, sundhedspersonale, lærere og medarbejdere i det socialpædagogiske felt eller i psykiatrien. Særligt når man arbejder professionelt med andre mennesker er det meningsfuldt at modtage supervision så både arbejdsglæden og fagligheden bibeholdes til trods for de til tider hårde arbejdsbetingelser.  

Supervision, hvad end det er individuel supervision eller supervision med en medarbejdergruppe, har til formål at skabe et større fagligt overblik og åbne nye forståelses- og handlemuligheder. Kort fortalt skal den gode supervision gøre den der er blevet superviseret i stand til umiddelbart efter supervisionen at tage et nyt skridt mod løsningen af en faglig udfordring. 

Vi er i Invivo gode til at skabe klare og trygge rammer for supervisionsprocessen, så supervisionen bliver den lærerige og udviklende oplevelse supervision gerne skal være. Klare, trygge rammer skaber rum for at en medarbejdergruppe sammen kan være nysgerrige, udforskende, udveksle faglige synspunkter og udvikle sig fagligt sammen. Også for de medarbejdere der modtager individuel supervision sikrer vi en ramme der gør medarbejderen tillidsfuld og modig nok til at kunne reflektere og måske se anderledes på egen praksis og åbne sig mod nye måder at bruge egen faglighed på.   

Der er ikke noget specifikt omfang der er det rigtige for supervision. Enkeltstående supervisionssamtaler giver bestemt mening og forløb hvor supervision finder sted kontinuerligt giver gode muligheder for at udvikle sig som medarbejder og som medarbejdergruppe. Individuel supervision har en varighed af 1 time pr. gang. For grupper anbefales 2-3 timer pr. supervision.